ORIASEMAN TILAT

Oriaseman käytössä on talli, jossa on kiimakontrollia ja siemennystä varten tutkimuskarsina ("pakkopilttuu"). Tallin varsinaisia karsinoita voidaan käyttää asiakastammojen majoitukseen. Tammojen majoitukseen on käytössä myös iso pihattotalli sekä pihattorakennuksen yhteydessä oleva erillinen karsina. Tilallamme on myös toistakymmentä erikokoista tarhaa ja laidunta, joihin tammat pääsevät laumoissa tai yksin.

Pihattorakennuksessa on pihattotallin lisäksi halli, jossa oriita hyppyytetään astutuspukille, laboratoriotilat sperman käsittelyä varten sekä kahvihuone ja wc.